Результати моніторингу якості освіти

 

Ураховуючи інтереси суспільства, Національна доктрина розвитку освіти визначає стратегічні напрями і наголошує на необхідності «підвищення якості освіти, оновленні її змісту та форм організації навчально-виховного процесу». Водночас держава бере на себе функції забезпечення моніторингу освітнього процесу шляхом регулярного збору інформації, об’єктивного аналізу та прийняття відповідних рішень.

Отже, основним засобом вивчення якості шкільної освіти є моніторинг, система інструментарію якого здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення.

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр 2023-2024 н.р.

Моніторинг відвідування учнями 1-11-х класів школи у І семестрі 2023-2024 н. р.

 

Візуалізація аналізу результатів директорських контрольних робіт за

І семестр 2023-2024 навчального року.

Аналіз директорських контрольних робіт

 

Аналіз моніторингових діагностичних робіт у 4 класах

за І семестр 2023-2024 н. р.

Аналіз моніторингових діагностичних робіт у 4 класах

 

Візуалізація аналізу успішності учнів за I семестр 2022-2023 навчального року

Візуалізація аналізу успішності учнів за  2021-2022 навчальний рік

Про_пiдсумки_навчальних_досягнень_учнiв_у_ІІ семестрі 2020-2021н.р.

Про_пiдсумки_навчальних_досягнень_учнiв_у_І семестрі 2020-2021 н.р.

Про підсумки ДКР у школі І ступеня за ІІ семестр 2020 -2021 н.р.

Про підсумки ДКР у І семестрі 2020 -2021 н.р. у школі ІІ – ІІІ ступеня