Результати моніторингу якості освіти

Ураховуючи інтереси суспільства, Національна доктрина розвитку освіти визначає стратегічні напрями і наголошує на необхідності «підвищення якості освіти, оновленні її змісту та форм організації навчально-виховного процесу». Водночас держава бере на себе функції забезпечення моніторингу освітнього процесу шляхом регулярного збору інформації, об’єктивного аналізу та прийняття відповідних рішень.

Отже, основним засобом вивчення якості шкільної освіти є моніторинг, система інструментарію якого здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення.

Візуалізація аналізу успішності учнів за I семестр 2022-2023 навчального року

Візуалізація аналізу успішності учнів за  2021-2022 навчальний рік

Про_пiдсумки_навчальних_досягнень_учнiв_у_ІІ семестрі 2020-2021н.р.

Про_пiдсумки_навчальних_досягнень_учнiв_у_І семестрі 2020-2021 н.р.

Про підсумки ДКР у школі І ступеня за ІІ семестр 2020 -2021 н.р.

Про підсумки ДКР у І семестрі 2020 -2021 н.р. у школі ІІ – ІІІ ступеня