Бібліотека

 

Працівники бібліотеки:

  1. Рибій Ірина Миколаївна

  2. Балабух Надія Василівна

 

Основні завдання бібліотеки:           

• Виховання життєво-компетентного громадянина.

• Забезпечення навчально-виховного процесу і самоосвіти користувачів шляхом    бібліотечного та інформаційно- бібліографічного обслуговування. 

• Формування у читачів навичок незалежного бібліотечного користування:

 навчання роботи з книгою та  інформаційними носіями, пошуку, відбору та критичної  оцінки інформації.

• Вдосконалення традиційних та  освоєння нових бібліотечних технологій.

 

    Бібліотечний фонд становить 27451 примірників. З них: 2927– художня
література, 24 524 – підручники та навчальні посібники.