План роботи школи

План роботи школи на 2017/2018 н.р.

Документ

План роботи школи на 2016/2017 н.р.

Серпень-Вересень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Провести педраду:

1. Про підсумки роботи школи за 2015 – 2016 н.р.            » Про завдання педколективу  на 2016 – 2017 н.р., що випливають з проблем, над якими працюватиме школа. 2. Обговорення і затвердження плану роботи школи».

3. Про навчальні плани і програми на 2016 -2017 н.р. Опрацювання Інструкції з ведення документації.

4. Про вимогу до педколективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму у школі.

5. Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки.

6. Про організацію індивідуального навчання учениці 3-а класу Лех Соломії Олегівни.

7. Про затвердження Правил внутрішкільного розпорядку для працівників школи.

8. Про рейтинг за результатами ЗНО.

        Ковтало М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковтало М.М.

 

 

Гуляк О.Є.

 

 

 

Ковтало М.М.

 

 

 

Рибій І.М.

 

Підвірна Л.М.

 

 

 

 

Гуляк О.Є.

педрада, протокол 28.08.
2     Провести засідання м/о вчителів – предметників, вчителів початкових класів     Гуляк О.Є.

Підвірна Л.М.

протокол засідань до 31.08.
3 Здійснити набір учнів до 1-го і 10-го класів на 2016 -2017 н.р., сформувати класи з поглибленим вивченням англійської мови у 5-11 класах         Директор школи, заступники з НВР накази до 01.09.
4 Укомплектувати всі класи учнями, поділити їх на групи з іноземної мови, трудового навчання,фізичного виховання, створити ГПД. Ввести корективи в мережу класів відповідно до вимог Інструкції МО України         Директор школи, заступники з НВР списки учнів по групах до 01.09.
5       Організація виховної роботи у 2016 -2017 н.р.   Ритаровська О.Є. наказ по школі до 05.09.
6     Організація методичної роботи у 2016 -2017 н.р.     Гуляк О.Є. наказ по школі до 05.09.
7   Провести педагогічну цілеспрямовану розстановку вчителів – предметників, класних керівників, завідуючих майстернями, керівників гуртків, секцій, факультативів       Директор наказ по школі до 05.09.
8       Відзначення 22 – річниці незалежності України   Ритаровська О.Є. наказ до 24.08.
9 Скласти і погодити з ПК розклад уроків та вчителів. Затвердити режим роботи вчителів та учнів 1-11 класів згідно плану на 2016 -2017 н.р., графік чергувань вчителів, графіки факультативів, гуртків, спортивних секцій.         Підвірна Л.М.

Гуляк О.Є.

Козерема М.М.

Дудик Л.П.

Самарик Б.М.

протокол ПК, графіки, розклад до 01.09.
10 Підготувати відповідно до контингенту класні кімнати, забезпечити їх партами відповідно до віку учнів         Адміністрація школи   до 05.09
11   Погодити календарні плани вчителів       Підвірна Л.М.

Гуляк О.Є.

Ритаровська О.Є..

 

  до 10.09.
12     Погодити плани роботи методичних об’єднань та творчих груп     Підвірна Л.М.

Осідач Н.Б.

 

  до 15.09.
13       Погодити плани виховної роботи класних керівників та плани роботи м/о класних керівників   Ритаровська О.Є.   до 15.09.
14     Вивчення змісту форми і методів підвищення кваліфікації педпрацівників у 2016 -2017 н.р.     Підвірна Л.М. подати замовлнггя до 15.09.
15     Діагностика розумових здібностей кращих учнів 5-11 класів     Гуляк О.Є. голови м/о до 30.09
16       До школи скликає Перший дзвоник   Ритаровська О.Є. шкільне світо 01.09.
17 Збір інформації  та довідок про працевлаштування випускників 9,11 класів 2015 -2016 н.р.         Підвірна Л.М.

Пєкна Т.І.

кл. керівники

підготовка звітів до 05.09.
18.       День Знань. Дні правових знань   Ритаровська О.Є. наказ 01.09.
19 Придбати класні журнали, журнали ГПД, факультативів, особових справ учні 1-х класів, інші книги для проведення діловодства         Адміністрація школи   до 05.09.
20 Провести нараду при директорові:

1. Виконання плану заходів з організації початку нового  навчального року, підсумки проведення медогляду, підсумки проведення літнього оздоровлення  учнів, забезпечення учнів підручниками, організація харчування учнів, організація чергування учнів

        Директор, заступники директора з НВР   до 10.09.
21 Оформити класні журнали, журнали ГПД, особові справи         Класні керівники   до 10.09.
22 Уточнити тижневу тарифікацію навантаження вчителів на 2016 -2017 н.р.. Видати накази про навантаження класних керівників, розподіл гуртків, факультативів, завідуючих майстернями, кабінетами. Узгодити з головами ПК і ВОСТ         Директор, заступники директора з НВР,                     Дудик Л.П.;

Самарик Б.М.

наказ до 10.09.
23         Провести батьківські збори Підвірна Л.М.    
24     Провести бесіду з вчителями, які виявили бажання брати участь у конкурсі » Учитель року». Подати замовлення на участь у конкурсі     Гуляк О.Є.

Підвірна Л.М.

Ритаровська О.Є.

   
25       Провести засідання м/о класних керівників і обговорити структуру виховної системи школи і затвердити план роботи класних керівників і план роботи методичних об’єднань.   Гуляк О.Є. протокол до 25.09.
26 Ознайомити завідувачів кабінетами, майстернями, вчителів фізичного виховання з Інструкцією про дотримання правил техніки безпеки. Оформити  документацію, провести інструктаж з т/б ( два рази на рік) , проведення підсумку виконання угоди з ПК         Директор,

завідуючі кабінетами

  до 25.09.
27     Інструктивно – методична нарада обговорення пропозиції щодо роботи вчителів — предметників     Гуляк О.Є..   до 25.09.
28 Перевірка оформлення документації всеобучу. Облік дітей мікрорайону 5-18 річного віку.         Підвірна Л.М.

Пєкна Т.І.

класні керівники

наказ 25.09.
29 Перевірити стан оформлення та заповнення особових справ учнів 1-х класів та стан ведення класних журналів 1-11 класів         заступники директора з НВР, наказ 25.09.
30       Соціальний статус учнів   Пєкна Т.І.

Ритаровська О.Є.

   
31       Збір інформації про талановитих учнів, зайнятість учнів в позаурочний час   Ритаровська О.Є.   протягом вересня
32       Конкурс – рейд » Увага! Діти на дорозі!»   Козерема М.М. наказ вересень
33 Розпочати роботу атестаційної комісії         голова атестації комісії наказ до 15.09.
34       Організація шкільної виставки » Квітковий вернісаж»   Ритаровська О.Є.

класні керівники 4-11 класів

наказ вересень
35 Провести нараду при директорові:

1. Організація навчально – виховного процесу ( режим роботи, чергування, організація харчування, ведення документації)

        Директор    
36     Участь у районних семінарах, нападах методичного характеру     Гуляк О.Є.   до 30.09.
38     Провести засідання методичної ради     Гуляк О.Є.. протокол 31.09.

Жовтень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Робота з дітьми – сиротами та  дітьми позбавлених батьківської опіки, укомплектування необхідних документів,  особовими справами, медичний медогляд. Козерема М.М.

Пеєкна Т.І.

класні керівники

списки до 05.10.
2 Поповнити методичний кабінет школи методичними матеріалами Гуляк О.Є..
3 Нарада при директорові:

1. Про відвідування учнями школи.

2. Про стан роботи класних керівників з попередження жорстокості серед учнів

Регулярно проводити рейди перевірки відвідування уроків учнів 1-4, 5-11 класів, перезувного взуття Адміністрація школи постійно
4 Робота педколективу з організації колективу за відвідування учнями навчальних занять

 

Гуляк О.Є.

Підвірна Л.М.

наказ
5 Провести засідання атестаційної комісії. Розпочати роботу по атестації вчителів. Скласти план роботи з вчителями, що атестуються Заступники директора з НВР, голова атестаційної комісії скласти графіки, наказ, відвідування уроків до 19.10.
6 Оголосити конкурс на краще проведення методичного тижня, на кращу методичну розробку для участі і педагогічному ярмарку. Гуляк О.Є. 27.10.
7 Провести І тур Всеукраїнських предметних олімпіад Несімко О.М. наказ 27.10
8 Відзначення Дня Учителя. Святковий концерт Ритаровська О.Є..

Коструба Л.М.

вчителі музичного мистецтва

наказ 05.10
9 Створення банку даних про учнів схильних до правопорушень, учнів із не благодійних сімей. Скласти план роботи Ради профілактики Козерема М.М.

Коструба Л.М.

списки жовтень
10 Аналіз контингенту учнів, які стоять на обліку в інспекції по справах неповнолітніх , на внутрішкільному обліку Козерема М.М.

Пєкна Т.І.

співпраця з працівниками КМНС
11 Діагностичні контрольні роботи з української мови, математики, читання у 5-х класах Гуляк О.Є.. аналіз отриманої інформації до 30.10.
12 Поповнити шкільні майстерні, спортивні зали необхідним інвентарем та приладдям. Завідуючі майстернями постійно
13 Провести дні знайомства з першокласниками. Психологічна адаптація шестиліток. Підвірна Л.М.

вчителі 1-х класів

відвідування уроків.
14 Контроль з наявності стендів і правил т/б для учнів у кабінетах та національної символіки Заступники директора з НВР
15 Взяти на облік  не благодійні сім’ї і провести з ними індивідуальні роботи Ритаровська О.Є.
16 Провести засідання методичної ради школи Гуляк О.Є. протокол 27.10.
17  

Робота з молодими вчителями

 

Перевірка системи роботи вчителів з невстигаючими учнями

Гуляк О.Є.

Психолог

нарада при директорові
18 Засідання шкільної Ради Профілактики Коструба Л.М. протокол
19 Дні правових знань на тему                  » Вплив наркотичних засобів на організм підлітка». Лекція – бесіда з працівниками правоохоронних органів Ритаровська О.Є..

соціальний педагог

наказ 18.10.
20 День Покрови Пресвятої Богородиці. Козерема М.М.

вчителі християнської етики

наказ 14.10.
21 Здійснити аналіз стану працевлаштування та продовження навчання випускників 2016 року Підвірна Л.М. наказ до 25.10.
22 Нащадки козацької слави    ( змагання) Ритаровська О.Є.

вчителі фізичного виховання

наказ 14.10.
23 Розпочати вивчення роботи педпрацівників, які підлягають атестації. члени атестаційної комісії відвідування уроків 15.10.
24 Провести інструктивно – методичну нараду для класних керівників та учнів 11-х класів, які бажають взяти участь у ЗНО 2017 р. Ковтало М.М.

Гуляк О.Є..

25 Провести Тиждень трудового навчання Гуляк О.Є.

Понайда Л.М.

12.10.-16.10.2015
26 Створення банку даних про обдарованих учнів учасників МАН Гуляк О.Є.

голови м/о

списки 10.10
27 Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Директор школи

Нофенко О.Є.

наказ

 

Листопад

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Провести педраду:

1. » Про затвердження списків претендентів до нагородження золотою та срібною медалями та отримання свідоцтв з відзнакою учнями 9-х класів

2.»Формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів на уроках фізичної культури та основ здоров’я у початковій школі. Стан викладання даних предметів.

3. » Про стан гарячого харчування у шкільній їдальні учнів 1-11 класів

Ковтало М.М.

 

 

 

 

 

 

 

Підвірна Л.М.

 

 

 

 

 

 

Ритаровська О.Є.

2 Нарада при директорові:

1. Стан роботи з охорони праці і безпеки в школі.

2. Організація та проведення шкільного конкурсу » Живи книго!»

3. Ведення документації класних журналів.

Дирекція

 

 

 

 

Підвірна  Л.М.

Гуляк О.Є.

3 Вивчення досвіду роботи  _Оленич О,Григорчук О. Підвірна Л.М. наказ
4 Провести предметні олімпіади з базових дисциплін Гуляк О.Є.. наказ
5 . Інструктивно – методична нарада обговорення характеристики тестів для  ЗНО з математики, укр. літератури, історії України, фізики, біології, географії Гуляк О.Є.
6 Проблема наступності серед учнів 5-х класів. Контрольне тестування, психологічне анкетування, психологічне анкетування з метою виявлення навченості учнів у перехідних період Ритаровська О.Є. аналіз анкетування
7 Загальношкільний конкурс знавців                 ім. Яцика Ритаровська О.Є..

Богун З.О.

Підвірна Л.М.

Лісовець Л.І.

8 Контроль за ефективним і раціональним використанням електроенергії та теплової енергії Адміністрація школи
9 Вивчення досвіду роботи Миколайчук Л.І.,

Лисовець Л.І.

Ритаровська О.Є. наказ
10 Засідання методичних об’єднань. Про підсумки проведення шкільних олімпіад. Підготовка до ІІ туру олімпіад Гуляк О.Є. наказ 11.11.
11 Проведення батьківського всеобучу класні керівники, адміністрація, Пєкна Т.І. зустрічі з батьками Остання

п’ятниця місяця

12 Засідання м/о  вчителів початкових класів творчих груп Підвірна Л.М.

Лісовець І.В.

протокол 09.11.
13 Перевірка стану ведення учнівських щоденників 3-4; 9-10 класів Ритаровська О.Є..

Підвірна Л.М.

наказ 10.11
14. Контроль за участю вчителів школи в методичних заходах Гуляк О.Є.
15 Провести Тиждень початкової школи Підвірна Л.М.

Лісовець І.В.

наказ 16.11-20.11.15 р
16 Провести Тиждень природничих наук Перевірка і обговорення відкритих уроків та виховних заходів вчителів, які атестуються ( згідно графіку) Гуляк О.Є..

Хабалюк Я.Д.

 

Адміністрація школи, атестаційна комісія

 

 

 

 

відвідування уроків

02.11-06.11.15р.
17 Участь у природничому конкурсі » Колосок» Гуляк О.Є.

Сорока А.І.

наказ 20.11
18 Засідання м/о і творчих груп вчителів початкових класів Підвірна Л.М.

Лісовець І.В.

протокол згідно планів роботи
19 Перевірка документації з планування роботи вчителів, які ведуть факультативні та індивідуальні заняття. Гуляк О.Є.

 

наказ до 20.11.
20 Провести Тиждень здоров’я і фізичної культури Ритаровська О.Є.

Сірак О.В.

наказ 09.11-13.11.15р.
21 Вивчення досвіду роботи Ковтало М.М. Адміністрація
22 Провести Тиждень математичних наук Гуляк О.Є. Шнайдрук Я.Я. 23.11.-27.11.2015

Грудень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Нарада при директорові :

1. Підготовка та проведення Різдвяних свят .

2. Про дотримання протипожежної безпеки у школі.

3. Попередження дитячого травматизму.

 

Адміністрація
2 Перевірка практичних вмінь і навичок учнів з математики, української мови. ДКР у 2 – 11 класах Гуля кО.Є..

Підвірна Л.М.

наказ згідно календарного планування
3 Перевірити класні журнали з метою виконання навчальних програм. Гуляк О.Є.

Підвірна Л.М.

4 Вивчення досвіду роботи Назарчук М., Кос Г.М. Ритаровська О.Є. наказ
 

5

 

Перевірка темпу читання учнів 1-4 класів

 

Підвірна Л.М.

 

наказ

6 Рейд – контроль » Урок – через конспект» Директор, заступники директора з НВР перевірка конспектів,

наказ

7 Засідання Ради Профілактики Ритаровська О.Є. наказ
8 Організувати шкільну команду для участі у районних олімпіадах. Гуляк О.Є.
9 Контроль за веденням зошитів з української мови і математики у1-4 класах;  5,8 класах

 

Ритаровська О.Є..

Підвірна Л.М.

наказ
10 День Збройних Сил України Ритаровська О.Є.

Соловей Д.В.

наказ
11 Організувати виступ лікаря – нарколога для учнів 9-11 класів Ритаровська О.Є.
12 Стан виконання навчальних планів і програм за І семестр Гуляк О.Є..

Підвірна Л.М.

наказ
13 Підготовка цифрових звітів по класах та предметах про якість навчання учнів за І семестр Гуляк О.Є..

класні керівники,

вчителі — предметники

звіти
14 Благодійна акція » Миколай про тебе не забуде» Ритаровська О.Є.. наказ
17 Провести засідання методичної ради школи Гуляк О.Є. наказ згідно плану
18 Контроль за роботою мистецьких гуртків у формуванні духовності учнів 1-11 класів Коструба Л.М.
19 Контроль за роботою індивідуальних занять Гуляк О.Є.
20 Провести ДКР Гуляк О.Є. наказ грудень
21 Здійснити аналіз ДКР за І семестр 2016 -2017 н р. Гуляк О.Є. наказ
22 Про стан викладання предметів природничого циклу ( хімії, географії, біології) учнів 11 класів Гуляк О.Є. наказ
23 Екологічна акція » Збережемо життя ялинці» Ритаровська О.Є. наказ грудень
24 Провести Тиждень духовного виховання Ритаровська О.Є.

Гнатів І.

14.12-18.12.2015

січень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Провести педраду:

1. Про стан викладання дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм з курсу інформатика у 1-4 класах.

2.Моніторинг якості засвоєння знань учнями з фізики, хімії, біології за підсумками ДКР.

3. Військово – патріотичне виховання у школі , Формування патріотизму, громадянського та конституційного обов’язків , пошани до національної символіки.

 

Підвірна Л.М.

 

 

 

 

 

Гуляк О.Є..

 

 

 

 

 

Ритаровська О.Є..

2 Узгодження розкладу уроків, графіки чергувань вчителів, засідання шкільних м/о, затвердження календарних планів на ІІ семестр 2016 -2017 н.р. Дирекція
3 Про вивчення досвіду роботи  Шебец Т.Б., Горгота Н.М. Гуляк О.Є. наказ
4 Здійснити аналіз результатів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр Гуляк О.Є. наказ 15.01.
5 Організація новорічно – різдвяних свят молодших школярів класоводи 1-4 класів

виховні заходи, екскурсії

за окремим графіком
6 Конкурс колядок та щедрівок Ритаровська О.Є.

Коструба Л.М.

наказ
7 Організація безкоштовного харчування учнів на ІІ семестр Козерема М.М.

Коструба Л.М.

наказ
8 Провести методичні дні майстерності » Я атестуюсь» Підвірна Л.М.

керівники м/о

наказ
9 Провести огляд навчальних кабінетів дирекція наказ
10 Нарада при директорові:

1. Про підсумки участі учнів школи у предметних міських олімпіадах.

 

 

Перевірка стану ведення робочих зошитів , зошитів для контрольних робіт за І семестр Заступники директора з НВР наказ, довідка
11 Свято Соборності України. Тематичні години по класах. Ритаровська О.Є. наказ
12 Залучення працівників правоохоронних органів до роботи з учнями схильних до правопорушень Ритаровська О.Є. зустрічі
13 Організація запису дітей 6- річного віку на підготовчі адаптаційні заняття у 1-му класі. Організація роботи щодо комплектування 1-х класів   відвідування д/у) Підвірна Л.М.

вчителі початкових класів

з 22.01.
14 Відвідування уроків вчителів, які атестуються Атестаційна комісія протягом місяця
15 Засідання тимчасової творчої групи по обговоренню і затвердженню тематики адаптаційних занять. Круглий стіл по питанню дотримання наступності з вихователями д/у

№ 147

Підвірна Л.М.

методист д/у № 147

круглий стіл до 31.01.16 року
16 Вивчення досвіду роботи Кузнєцової Л.Я., Адміністрація
17 Проведення батьківських зборів з питань організації навчально – виховного процесу у ІІ семестрів. Підсумки навчання заІ семестр Адміністрація школи

класні керівники

18  

Участь учнів школи у міських олімпіадах

Гуляк О.Є.

голови м/о

19 Підготувати статистичний звіт про кількість працевлаштування учнів та іх якісний склад та професійне навчання

( Ф-№ 6-ПН)

Ритаровська О.Є.

Підвірна Л.М.

20 Перевірити документацію м/о і творчих груп у початковій школі Підвірна Л.М. рекомендації
21  

 

День памяті Крутів        ( літературно – музична композиція) Ритаровська О.Є. наказ

лютий

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Нарада при директорові:

1. Підготовка до проведення ЦЗ.

2. Про хід атестації педпрацівників.

3. Про організацію гарячого харчування учнів.

 

Ковтало М.

Гуляк О.Є.

3 Проведення предметних олімпіад у 2-4 класах з математики, конкурс » Кенгуру» Підвірна Л.М.

Шах І.М.

наказ
4 Стан ведення щоденників учнів 4,7,9,10 класів Підвірна Л.М.

Козерема М.М.

наказ
5 Засідання Ради Профілактики Козерема М.М. протокол
6 Проведення засідання методичної ради Несімко О.М. протокол до 22.02.
7 Провести Тиждень іноземних мов Козерема М.

Адміністрація

наказ 08.02-12.02.16
8 Міжнародний День рідної мови Козерема М.М. наказ до 21.02.
9  

Засідання атестаційної комісії

Ковтало М.М. протокол
10 Продовжити відвідування уроків вчителів, які атестуються Дирекція протягом місяця
11 Провести Тиждень  суспільних наук Несімко О.М..

Лущик Г.М.

наказ 22.02-26.02.15р.
12 Спланувати виступи вчителів, які атестуються із звітами про роботу на засіданні м/о, педраді Ковтало М.М. 15.02.
14 Стан виконання  заходів по попередженню травматизму Козерема М.М. наказ
15 Вивчення стану відвідування учнями 8,10 класів уроків Несімко О.М. наказ
16 Перевірити класні журнали з метою дотримання Інструкції з ведення класного журналу Несімко О.М. наказ

Березень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Провести Тиждень мови та літератури Козерема М.М.

Богун З.О.

наказ 07.03-11.03.2015
3 Завершити атестацію вчителів, написати атестаційні листи, відгуки. Провести підсумкове зсідання атестаційної комісії Голова атестаційної комісії, члени протокол, наказ
4 Провести Тиждень книги » Книга – джерело знань» Бібліотекарі бібліотечні уроки до 15.03.
5 Перевірка учнівських щоденників 5,6,8 класів Козерема М.М. наказ 15.03
6 Нарада при директорові :

1. Профорієнтаційна робота в школі.

Козерема М.
7 Про стан ведення учнями початкової школи зошитів, стан перевірки іх вчителями, обсяг письмових домашніх робіт Підвірна Л.М.

Лісовець І.В.

наказ до 25.03.
8  

Виховні заходи до Шевченківських днів ( за окремим планом)

Козерема М.М.

Коструба Л.М.

протягом місяця
9 Провести засідання методичної ради школи Несімко О.М. протокол 22.03.
10 Вивчення стану відвідування уроків учнями – випускниками 9,11 класів Несімко О.М. наказ протягом місяця
11 Рейд – контроль        » Урок — через конспект» Дирекція наказ протягом місяця
12 Участь учнів 3-4 класів у народознавчому конкурсі » Колом сонечко іде» Підвірна Л.М.

Лісовець І.В.

наказ
13 З метою дотримання принципу наступності і навчанні розпочати роботу по ознайомленню вчителів – предметників, що працюють у випускних класах з учнями 4-х класів та з віковими особливостями молодших школярів

 

Козерема М.М.

вчителів 9,11,4 класів

відвідування уроків, бесіди протягом місяця
14 Розпочати підготовчі адаптаційні заняття дітей 6 – ти річного віку у 1-ші класи Підвірна Л.М.

 вчителі початкових класів

наказ з
15 Провести конкурс юних читців поезій Т. Шевченка Підвірна Л.М.

Лісовець І.В.

Бучок Л.М.

наказ до 15.03.
16
17 Провести інструктивно – методичну нараду молодших вчителів та їх наставників Несімко О.М. до 15.03.
18 Участь учнів школи у Міжнародному конкурсі » Кенгуру» Підвірна Л.М.

Шах І.М.

Склінар О.М.

наказ
19 Провести Тиждень географії Несімко О.М.

Сорока А.А.

21.03.-25.03.2015

Квітень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Провести педраду:

1.Розвиток духовності молодого покоління громадян України як умова трансформації українського суспільства

2. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з англійської та німецької мов.

3.Роль творчого потенціалу майстерності вчителя у підготовці учнів 10-11-х класів до ЗНО як результату його діяльності.

4. Вибір предметів для складання  ДПА учнів 9,11 класів

Козерема  М.

 

 

 

 

 

Козерема М.

 

 

 

 

 

Несімко О.М.

 

 

 

Несімко О.М.

2 Відвідування уроків з метою вивчення організації повторення матеріалу, попередження  неуспішності учнів Дирекція, класоводи, класні керівники протягом місяця
 

3

Скласти графіки проведення консультацій з метою підготовки до підсумкової державної атестації Несімко О.М. до 30.04
4 Спільні збори класоводів 4-х класів, адміністрації школи, д/у № 147, з метою ознайомлення  з майбутніми учнями Підвірна Л.М.

вчителі 4-х класів, керівник д/у № 147

до 30.04

 

5 Контроль за підготовчими заняттями з майбутніми першокласниками Підвірна Л.М. відвідування занять постійно
6 Провести ДКР у 5-11 класах Несімко О.М. наказ до29.04
7 Провести огляд навчальних кабінетів Дирекція наказ до 20.04
8 Проведення свята » Прощання з Букварем» Підвірна Л.М.

вчителі 1-х класів

9 Нарада при директорові:

1. Про ефективність роботи психологічної служби.

2. Про підсумки атестації та курсової підготовки педкадрів.

Директор школи наказ

Травень — червень

№ п/п Організація роботи педколективу щодо забезпечення освіти шкільної молоді, удосконалення системи

управління освітою

Підвищення якості  навчально – виховного процесу і організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Методична робота Організація діяльності педколективу по відродженню і розвитку національної школи та духовного забезпечення учнів та організація виховної роботи Зміцнення та раціональне використання навчальної бази заходи по дотриманню правил техніки безпеки і санітарної гігієни Відповідальний Форма проведення Термін виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Нарада при директорові:

1. Підготовка до проведення ДПА учнів 4,9,11 класів.

2. Звільнення учнів 4,9,11 класів від ДПА.

3. Про стан викладання учнівських досягнень з географії та алгебри 9,11 класів.

4.. Про випуск учнів 11-х класів. Нагородження за досягнення учнів.

5. Про перевід учнів 1-3 класів до наступних класів. 6.Про перевід учнів 4-х класів до основної школи

7. Про нагородження учнів 4-х класів.

8. Про перевід учнів 5-8,10 класів у наступні класи. Нагородження Похвальними листами.

9. Про випуск учнів 9-х класів

Несімко О.М.

Козерема М.М.

Підвірна Л.М.

протокол
2 Тиждень спортивно – масової роботи. Спортивно – масові заходи ( за окремим планом) Сірак О.М.

Козерема М.М.

наказ
3 Провести Дні здоров’я у початковій школі Підвірна Л.М.

Гащук О.В.

наказ
4 Проведення ЗНО Ковтало М.М.

Несімко О.М.

наказ до 06.05.
5 Засідання методичних об’єднань, результати виховної роботи в школі. Козерема М.М.
6 Підсумкове засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів. Підсумкове засідання творчих груп. Лісовець І.В.

Ящишин М.А.

Ханас Л.І.

Миць І.М.

протоколи до 05.06
7 Провести комплектацію педагогічних працівників на 2016 -2017 н.р. Дирекція до 15.05.
8 Нарада при директорові:

1. Про підсумки проведення предметних тижнів.

2. Про організацію закінчення навчального року.

3 Про організацію літнього оздоровлення.

4. Про контроль за виконанням наказів по школі

Директор довідка, наказ

 

протокол, наказ

 

 

 

наказ

9 Стан виконання навчальних планів і програм за рік Несімко О.М.

Підвірна Л.М.

наказ до 15.05.
10 Спільне засідання дирекції і ПК по обговоренню плану роботи на наступний навчальний рік Дирекція, голови ПК
11 Провести підсумкове засідання методичної ради школи Несімко О.М. протокол  до 21.05
12 Виконання учнями правил техніки безпеки на уроках , в майстернях Козерема М.М. наказ
13 Провести підсумкову державну атестацію учнів 4-х класів Директор

Підвірна Л.М.

вчителі 4-х класів

наказ до 15.05.
14 Провести виставку – огляд методичних розробок Несімко О.М. до 15.05
15 Перевірка класних журналів учнів 1-11 класів Дирекція наказ
16 Підсумкова конференція керівників гуртків та їх звіт про виконану роботу Козерема М.М. наказ
17 Перевірка техніки читання учнів 1-4 класів Підвірна Л.М.

класоводи

наказ
18 Провести Тиждень естетичної культури Загальношкільне  свято Матері. Проведення виховних заходів Козерема М.М.

Ритаровська .Є

Підвірна Л.М.

 

наказ 02.05-06.05.2015
19 Організація зустрічей учнів 11-х класів з викладачами ВУЗІВ з метою профорієнтаційної роботи Козерема М.М.
20 Проведення батьківських зборів для учнів 9-х класів щодо вибору освіти Козерема М.М.

класні керівники

збори
21 Підсумки державної атестації учнів 4-х класів. Проведення навчальної  практики, екскурсій учнями 1-4х класів Підвірна Л.М. наказ
22 Про підсумки роботи педагогічного колективу з профілактики правопорушень наказ, довідка
23 Про підсумки ДПА учнів 9 класів, ЗНО – 11 класів наказ, довідка
24 Про виконання навчальних планів та програм. наказ, довідка
25 Про стан  підручників Дирекція наказ
26 Про організацію ремонту шкільних приміщень план